2, 261, روستايي, بافت, بنگان, آسیه, سالاری, '####, #### ...... ####, ####, ####, کرمان خیابان بهزاد چهارراه پارس پلاک 66 ...