فارغ التحصیلان حسابداری، حسابداران و حسابرسان، شرکت ها و موسسات .... شهر بلورد در سیرجان · باغ سنگی در سیرجان · آبشار بنگان در بافت · آبشار سه کاسه در بافت ..... مسجد جامع شهرضا · آسیابان شهرضا · موزه مادام توسو در شیراز · موزه پارس در شیراز ...