6 روز پیش ... شرکت شیلان کیش جهت تکمیل کادر خود در اصفهان به تعدادی بازاریاب مجرب نیازمند است. تلفن: #### - ایران استخدام ر.