25 نوامبر 2013 ... تلاشگران سپهر ترنچر باغی یا مینی ترنچر جهت حفر کانال در باغات و معابر شهری در شرکت تلاشگران سپهر طراحی و ساخته شده است. در این ویدیو ...