15 ا کتبر 2014 ... تلاشگران سپهر ماشین زهکشی و لترال گذاری HP 330 ماشین زهکشی خیبر HP ... شرکت صنعتی تلاشگران سپهر ترنچر , زهکشی , تلاشگران سپهر , ...