شیراز -فلکه هنگ- کوچه۲۳-شماره ۱۹-شرکت نخل آرامش ... یخ چاوان، شركت( تاسیسات برودتی : سردخانه - تولید ) · شركت اصفهان يخچال( طراحي و توليد انواع اواپراتور و ...