بطری‌های نوشیدنی و سایر اشیاء بلند را به صورت ایستاده جاسازی کنید و در کنار آن فضای کافی نیز برای نگهداری مواد مانند دوغ یا بستنی یخی های دراز در اختیار داشته  ...