هر روز هزاران مورد شرکت شیشه خم در بانک اطلاعات آفتاب ثبت می شود برای مشاهده به روزترین ... اژدری. شیشه خم دكوراسیون. نشانی : ایران، تهران، تهران، م. رسالت - خ.