14 جولای 2014 ... شرکت فارسيت اهواز, شرکت فارسيت اهواز, 5987, حسن سالاروند, حسن سالاروند, ####, عضو هیئت مدیره, غیر موظف, ليسانس. شرکت سيمان دورود ...