محصولات شرکت. مجتمع صنعتی پویا صنعت تكسان مفتخر است محصولات خود را كه شامل انواع ماشين فويل سيل القایی - الكتروفيوژن گاز و ماشين هايخاص الكترونيكي  ...