ابراز ارادت مردم دلپاک منطقه آنقدر به اهل بیت امام حسین (ع) زیاد است که روزها نمیشد ... با سیاحت بوده و جمعیت زائران و گردشگران که در مراسم علم واچینی شرکت نموده اند .... ماشین آلات در اختیار دهیاری از جمله بیل بکهو-کامیون ایویکو-نیسان برای جمع آوری ...