شرکت ایرانیان رایان شرق (سهامی خاص). مجری و تامین کننده طرحهای صنایع مخابرات، برق الکترونیک، تاسیسات و تجهیزات ابزار دقیق، نفت، گاز و پتروشیمی; دارنده ...