شرکت پخش سراسری تهران : حیات گستر آسیا – تلفن : #### تلفن انبار : 7- ... شرکت پخش قزوین : آرمین دارو – تلفن : ####. شرکت پخش ...