شرکت مهندسی ایران برنا به عنوان یکی از شرکتهای زیر مجموعه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی تاسیس گردید. این شرکت در اداره ثبت شركتها و مالكیت صنعتی با نام ...