متن آگهی: شرکت تولیدی بردارشیب جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در تبریز نیاز به همکاری افراد ذیل دارد: خانم حسابدار آشنا به امور دفاتر دارائی و حسابداری صنعتی ...