6 نوامبر 2015 ... استودیو لیکو نحوه عملیات حفاری افقی از زیر رودخانه ها به روش HDD در این انیمیشن نمایش داده شده است: انیمیشن نحوه کار دستگاه HDD شرکت سات ...