21 آگوست 2016 ... مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان کرمان به اجرای بزرگترین تونل ... دنیا در استان آغاز شده و در حال حاضر کار حفاری این تونل نیز در قالب دو فاز ...