شرکت مهندسی تـجهیزات پـیشـرفـته آدیــکو ... کارشناس ارشد مهندسی صنایع ... پست الکترونیک: tajeri@adeeco.ir; نادر آریایی فر ... مهندس ساخت و تولید تلفن: -