درباره ما. دزدگير MAGICAR محصول شركت يانگ شين كره جنوبي مي باشد ، كه از سال 1993 به عرصه بازار سيستم هاي ايمني اتومبيل وارد شد و با تاسيس واحد تحقيق و ...