مناقصه انتخاب پیمانکار به منظور انجام عملیات حمل و نقل محصولات صادراتی شرکت مالیبل سایپا. عنوان : مهلت ارسال: ####. تاریخ انتشار در سایت : ####.