28 ژانويه 2016 ... بله، صحبت از کتابخانه «خدابخش پتنا» است، جایی که گنجینه .... شركت اساتيد و دانشجویان هندی در دوره دانش‌افزایی زبان فارسی در تهران (خبر)