شرکت سامانه نگار زمین (سهامی خاص) با هدف مشاوره، آموزش و اجرای پروژه‌های ... شرکت به لحاظ قدمت جزء پرسابقه‌ترین و اولین شرکت‌ها در زمینه کاربرد GIS و RS در اجرای ...