22 ژوئن 2013 ... تلاشگران سپهر یکی از پروژه های شرکت تلاشگران سپهر، پروژه اجرای کابل کشی فیبر نوری و برق به طول یکصد کیلومتر جهت اجرای سیستم ATC ...