عدم ارائه دلایل فنی مبنی بر ضرورت استفاده از سرور از طرف برخی مراکز غیر حرفه ای باعث ایجاد خسارات جبران ناپذیری برای خریداران می گردد. شرکت تفسیرگران ...