19 فوریه 2015 ... طرح تولید نشاءصنعتی این شرکت با احداث 3000 متر سالن تولید نشاء وسعی در نیل به ... شرکت خوراک دام نیوان گلپا یکی از مهمترین کارخانه های تولید ... در این شرکت در سال جاری اجرای طرح آبیاری بارانی در سطح 800 هکتار و ساخت 5 ...