3- شرکت لیزینگ ایرانیان ( سهامی عام ). 4- شرکت ترنیان سهم ( سهامی خاص). 5- شرکت توسعه تجارت و خدمات خودرو ( سهامی خاص ). این جلسه که به ریاست آقای محسن محمدی ...