طراحی وب سایت درسان طب پارس یکی دیگر از نمونه کارهای طراحی و توسع وب سایت توسط شرکت ایران وب سایت دیزاین است.