فروش ویژه شن و ماسه در شرکت ایران پخش. با توجه به اینکه شرکت ایران پخش در تهیه و توزیع مصالح ساختمانی اعم از :فروش آجر ، فروش گچ ،خرید و فروش انواع مصالح  ...