نمایش این فیلم با وجود تلاش های مقامات سعودی برای جلوگیری از پخش آن بوده است. ... آل‌سعود، قتل «اسماعیل نجدت انزور» کارگردان فیلم جنجالی «پادشاه شن» را در پی ... خود خبر داده بود و گفته بود: شرکت «محاماة» انگلیس که نماینده عربستان سعودی است  ...