این شرکت با داشتن سابقه اي حدود 48 ساله در صنعت سرب و روي كشور هم اكنون به عنوان ... معدن طلای توزلار در نزدیکی روستای توزلار، دارای 10رگه سیلیسی حاوی طلا با ...