گریپ‌فروت با تلاش شبانه‌روزی جمعی از متخصصان دانشگاه صنعتی شریف و دیگر دانشگاه‌های برتر کشور و در شرکت نرم افزاری عرش ... شرکت عمید رایانه شریف ...