شرکت سهامی خاص عرش (عمید رایانه شریف)؛ با توکل به خداوند متعال و با همراهی جمعی از ... تعیین شده در سایت تکمیل نموده و به آدرس ایمیل jobs@arsh.co ارسال نمایند.