شرکت سهامی خاص عرش (عمید رایانه شریف) ... حسین حیدری مدیر عامل عرش کارشناسی مهندسی کامپیوتر - فن‌آوری اطلاعات از دانشگاه صنعتی شریف ...