یک شرکت معتبر در زمینه مواد غذایی واقع در استان البرز (کرج) در نظر دارد از افراد با ... شرکت تولیدی آرتاش کامپوزیت واقع در کمال شهر کرج در راستای تکمیل نیروی ...