18 نوامبر 2016 ... البته در همین حین مدیران ایران‌خودرو تصمیم گرفتند روند داخلی سازی موتور .... مثل کیش خودرو و رنوس خودرو هم مقاله بنویسید که اومدن که صنعت خودروسازی رو ... مقاله راجع به کیش خودرو هم تهیه کنید چون معتقدم شرکت بلند پروازی بود و ...