... توجه به تخصص و دانش مورد تاًييدسيسکو در مورد محصولات و فن آوری اين شركت .... استخدام در شرکت ایرسا پرداز پاسارگاد(کارآموز پشتیبانی شبکه و سخت افزار).