فناوری اطلاعات [ 111 پروفایل ] ... دیده بان شرق · مدیریت طرح راهبر ایرانیان جوان · پرشیا ارتباطات هوشمند · بانی نیک پردازش · توسعه ارتباطات و فناوری آریا راد ...