تهران : فروشگاه بهاور خیابان سعدی جنوبی- کوچه بوشهری- پلاک 7 تلفن: ####. شرکت مهندسی فراسیس خیابان ستارخان- خیابان کوثر سوم- پلاک 5- واحد6.