15 ژانويه 2017 ... وقتی اوگر پنار، این متن را راهی صفحه فیسبوکش کرد و هشتک هایی مرتبط با کلمه ایران و مردم ایران پای آن گذاشت، خیلی از دوستان و آشنایان ترغیب ...