... كه در 50 كيلومتري جنوب تبريز و 40 كيلومتري شمال مراغه قرار گرفته است . ..... نفرات شرکت کننده گروه یاران در این برنامه: آقایان:دکترابراهیم پورخامنه ای-علی ...