4 نوامبر 2016 ... جمعه 15 مرداد با همکاران شرکت توزیع برق تبریز به قله کمال و دریاچه ... در این برنامه حدود 50 نفر از اعضای گروه کوهنوردی آذربایجان شرکت نمودند .