24 ژانويه 2016 ... استخدام در سازمان قطار شهری اصفهان اطلاعیه شماره 1: شرط داشتن حداقل معدل 14، از شرایط آزمون حذف گردید اطلاعیه شماره 2 : مهلت ثبت‌نام در آزمون تا.