شرکت بازرگانی جبل دماوند صبا (سهامی خاص) از شهریورماه سال 1386 ... محیط زیست شرکت های هلدینگ با حضور مدیرعامل شرکت صنایع شیر ایران و معاونت دفتر .