شرکت صنايع لبني اراك : در سال 1355 با نام كشت و صنعت اراك، با توليد شير استريل سه گوش براي تأمين شير مدارس كشور آغاز به كار كرد و به عنوان تأمين كننده شير ...