29 ا کتبر 2015 ... معرفی معاونت فروش و توسعه بازار هلدینگ شاهسوند ... شرکت شاهسوند زرین با تجربه بیش از 20 سال در زمینه تامین بخشی از بازار مواد غذایی با تولید ، بسته بندی ، توزیع و صادرات بیش از 12 ... شرکت کشت و صنعت شاهسوند سیمین ...