27 سپتامبر 2015 ... شرکت پخش سراسری شاهسوند فراز · شرکت شاهسوند مهر ثمین(تی شاپ) شرکت دانش بنیان نگین توس شرکت کشت و صنعت شاهسوند سیمین ...