شرکت تولیدی سیم و کابل تبریز در سال 1353 در 15 کیلومتری جاده تبریز ...