در جدول‌های زیر می‌توانید، تعرفه خدمات سرویس‌های ADSL رهام داتک را مشاهده نمائید.