8 دسامبر 2015 ... معاون اول رییس جمهور از شرکت تولیدی دهقان ورز، سازنده ماشین‌های کشاورزی ... معاون اول رییس جمهور همچنین از واحد 12 هزار رأسی گاوداری این مجتمع و خط ...