شرکت فناوری فراسیستم فرتاک که کار خود را از شهر تبریز استان آذربایجان شرقی آغاز کرده است ، یک مرکز تخصصی ICT می باشد که خدمات متنوع، حرفه ای و ...